Bodemsubstraat en vijveraarde

Devider-02

Bodemsubstraat

Bodemsubstraat is een poreus gesteente (vaak gebroken lava gesteente) dat ondermeer gebruikt  kan worden voor oppervlak vergroting van de vijverbodem en/of voor het afdekken van waterplantmanden.

Door op de horizontale gedeelte in de vijver een laag bodemsubstraat te gebruiken zal het oppervlak waar bacteriecultuur op kan hechten vergroot worden. Hierdoor is er in een relatief kleine ruimte meer oppervlak voor micro-organismen om aan te hechten en zal dit bijdragen aan een stabiel en natuurlijk evenwicht in de vijver.

Om de hoeveelheid waterzuiverende bacteriën zo snelmogelijk op volle sterkte te krijgen, adviseren wij u om elk voorjaar bij een watertemperatuur van ca. 10 graden een extra start dosering nitrificerende bacteriën toe te voegen aan het vijverwater. Deze bacterie boost zal een biologisch evenwicht in de vijver bespoedigen.

Om een goede basis aan uw waterplanten te geven adviseren wij u bij het scheuren of oppotten van waterplanten een kwalitatief hoogstaande vijvergrond te gebruiken. De klei die is toegevoegd aan de vijvergrond zorgt er voor dat de grond zwaar is, minder snel kan uitspoelen en een goede structuur heeft.

 

Waterrijk-Bodemsustraat

 

Waterrijk-vijveraarde

Devider-02