Zelfdenkende Jet pompen

Devider-02

Automatische of zelfdenkende jet pompen zullen bij drukval (open draaien van een kraan of afsluiter) automatisch starten.

Bij stagnatie van de doorstroming van water (b.v. dicht zetten van een kraan) zal de pomp automatisch stoppen met pompen. Ook wanneer de pomp geen water kan aanzuigen door een te lage waterstand in de buffer of de sloot, maar ook bij een luchtbel in het pomphuis of in de aanzuigslang zal de pomp na enige start pogingen stoppen en in een reset modes vervallen.

Waterrijk-Waterpomp-01

 

Devider-02